Team Members

Faculty

sean

Seung-Hyun Hong

Assistant Professor

seung-hyun.hong@uconn.edu

860-486-3654

Peter Maye Image

Peter Maye

Associate Professor

pmaye@uchc.edu

860-679-7347

David Rowe

David Rowe

Professor

rowe@uchc.edu

860-679-2461

Dong-Guk Shin

Dong-Guk Shin

Professor

dong.shin@uconn.edu

860-486-2783

Xiaonan Photo

Xiaonan Xin

Assistant Research Professor

xin@uchc.edu

860-679-3032

Staff

Li Chen

Li Chen

Research Assistant 2

chenli@uchc.edu

860-679-2461

Renata

Renata Rydzik

Research Assistant 1

rrydzik@uchc.edu

860-679-8711

Lisa

Zhihua Wu

Research Technician

zhwu@uchc.edu

860-679-2461

Caibin Zhang

Caibin Zhang

Application Developer III

czhang@uchc.edu

860-679-4498

Students

Pujan Joshi

Pujan Joshi

PhD Student

pujan.joshi@uconn.edu

(860) 486-3654

Sara Portrait Image

Yueying Zhou

Postdoctoral Fellow

yuzhou@uchc.edu

860-679-2461

Past Contributors

Cheryl

Cheryl Ackert-Bicknell

Associate Professor

Cheryl.Ackert-Bicknell@CUAnschutz.edu

(303) 724-6623

Doug Adams

Doug Adams

Associate Professor

Douglas.Adams@cuanschutz.edu

303-724-4996